Sexuálna výchova a vzťahy

Sexuálna výchova a vzťahy sú dôležité aspekty v rámci celkového vzdelávania a zdravého medziľudského fungovania. Tieto témy sa zaoberajú vzťahmi, sexuálnou identitou, reprodukciou, bezpečným sexom a komunikáciou v sexuálnych otázkach. Sexuálna výchova je dôležitá pre informované rozhodovanie a zdravý sexuálny život.