Emočné zdravie

Emočné zdravie sa týka jednotlivcových schopností identifikovať, porozumieť, riadiť a vyjadrovať svoje emócie zdravým a konštruktívnym spôsobom. Je to kľúčový aspekt celkového duševného zdravia a wellness.

Nič sa nenašlo