Zdravotnícka starostlivosť a služby

Zdravotnícka starostlivosť a služby zahŕňajú rôzne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti pre jednotlivcov a komunity. Tieto služby majú za cieľ udržiavať a obnovovať zdravie, prevenciu chorôb, diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu.

Strana 1 z 3 1 2 3