Podmienky používania webovej stránky

 1. Úvod

Tieto podmienky používania („Podmienky“) upravujú prístup a používanie webovej stránky a/alebo aplikácie („Služba“) poskytovanej spoločnosťou Enroll Limited s.r.o. („my“, „nás“ alebo „naša“). Prečítajte si tieto Podmienky starostlivo pred použitím Služby.

Používaním Služby súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nemali by ste používať Službu.

 1. Zmeny Podmienok

Máme právo aktualizovať alebo meniť tieto Podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na Službe. Pokračovaním v používaní Služby po zverejnení zmien súhlasíte s takýmito zmenami. Ak nesúhlasíte so zmenami, musíte prestáť používať Službu.

 1. Používanie Služby

Používaním Služby súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok:

a) Používatelia musia byť starší 18 rokov alebo mať súhlas zákonného zástupcu. b) Nesmiete používať Službu na nelegálne účely alebo na účely, ktoré by mohli poškodiť naše práva alebo práva iných používateľov. c) Nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať alebo inak používať obsah Služby bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. d) Nesmiete zasielať spam, šíriť vírusy alebo iný škodlivý kód cez Službu. e) Nesmiete zneužívať, obťažovať, urážať alebo diskriminovať iných používateľov Služby. f) Musíte dodržiavať všetky platné zákony a predpisy pri používaní Služby.

 1. Vlastnícke práva

Všetky práva na obsah, dizajn, grafiku, logá, fotografie, texty a iné materiály na Službe sú našimi vlastníckymi právami alebo právami našich licenciantov. Nesmiete kopírovať, distribuovať alebo inak používať tieto materiály bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Všetky obchodné značky, služobné značky a obchodné mená použité v Službe sú naším majetkom alebo majetkom našich licenciantov.

 1. Zodpovednosť za obsah

My nezodpovedáme za obsah zverejnený používateľmi Služby. Používatelia sú výlučne zodpovední za svoj obsah a za dodržiavanie všetkých platných zákonov a predpisov.

 1. Ochrana osobných údajov

Používaním Služby súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok.

 1. Zrušenie účtu

Máme právo zrušiť váš účet alebo obmedziť váš prístup k Službe, ak porušíte tieto Podmienky alebo ak máme dôvod veriť, že váš účet predstavuje riziko pre nás alebo iných používateľov.

 1. Zodpovednosť za škody

V rozsahu povolenom platným právom nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku, dobrého mena, použitia, údajov alebo iných nehmotných strát, vyplývajúcich z prístupu alebo používania Služby.

 1. Odkazy na iné webové stránky

Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú v našej kontrole. Nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah, ochranu osobných údajov alebo praktiky tretích strán.

 1. Záväznosť Podmienok

Ak sa akákoľvek časť týchto Podmienok ukáže byť neplatná alebo nevynútiteľná, zostane zvyšok Podmienok v plnej miere v platnosti a účinnosti.

 1. Zmluvné právo a jurisdikcia

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú podľa zákonov Slovenska, bez ohľadu na ustanovenia o kolízii zákonov. Súhlasíte s výlučnou jurisdikciou súdov v Slovensku pre riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vznikajú týchto Podmienok alebo používania Služby.

 1. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok alebo Služby, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom:

Enroll Limited s.r.o., 1. mája 33, Báhoň 90084, Slovensko, [email protected]

 1. Platnosť a účinnosť

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.3.2023 a platia do odvolania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Súhlasím s ochranou osobných údajov.