Sexuálne zdravie a plodnosť

Sexuálne zdravie a plodnosť sú dôležité aspekty celkového zdravia jednotlivca a párov. Správna starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie môže mať významný vplyv na fyzické a emocionálne blaho.