Cukrovka a metabolický syndróm

Cukrovka a metabolický syndróm sú dva stavy spojené s metabolizmom cukru a tukov v tele, ktoré môžu mať vážne zdravotné dôsledky.

Nič sa nenašlo