Zdravie seniorov

Zdravie seniorov je dôležité pre zachovanie kvality života počas starnutia. S vekom sa môžu objavovať rôzne zdravotné problémy, ale existuje mnoho spôsobov, ako udržiavať dobré fyzické, mentálne a emocionálne zdravie v starších rokoch života.